Boğaziçi’nde direniş 502’nci gününde

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu’nun vazifeden alınmasının akabinde da devam ediyor. Direnişin 502’inci’inci gününde Boğaziçili akademisyenler bir ortaya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu’nun akabinde rektörlüğe atanan Naci İnci’yi protesto ettiler.

Direnişin 72’inci haftasında yayımlanan bilgi notunda şu sözlere yer verildi:

“Naci İnci’nin ilgili şuralarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir formda Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının iki yüz altmış yedinci, 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz dayanak oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin Matematik Kısmı tam vakitli öğretim üyesi Mohan Ravichandran’ı hiçbir münasebet göstermeden devir ortasında misyondan almasının ise yüz seksen altıncı günü !!!’

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü olduğu üzere bugün de 12:15’’te #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek artlarını 341. sefer rektörlük binasına döndüler.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz” ve “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite” yazan dövizler taşıdılar.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 341. nöbetlerinin akabinde haftanın her son iş gününde olduğu üzere haftalık açıklamalarını okudular.

Haftalık açıklama metni şu halde:

Bugün 20 Mayıs Cuma. Nöbetimizin 341., direnişimizin 502. günündeyiz. Sizlere basının hala alınmadığı, etrafında polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla, özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsümüzden sesleniyoruz.

Bu hafta Boğaziçi Üniversitesindeki gayrimeşru ve yıkıcı müdahalelere karşı başlattığımız, özgür, özerk ve demokratik üniversite mefkuresine odaklı hak çabamızın 500. gününü geride bıraktık. Çarşamba günü tüm bileşenlerin geniş iştirakiyle gerçekleştirdiğimiz öğle nöbetinin akabinde Fikret Adaman’ın Kelam 101 aktiflikleri çerçevesinde devlet, piyasa ve sivil toplum bağlarını irdelediği açık dersine katıldık. Açık dersi, üniversitemizin üst idare takımlarında yer almış meslektaşlarımızın yaptığı açıklamalar izledi. Bu açıklamaların odağında, üniversitemizin akademik yapısını, işleyişini ve kurumsal kimliğini temelden değiştirmeyi hedefleyen 11 Mayıs senatosu kararları vardı. Kısım ve fakülteler bilgilendirilmeden, üniversite iradesi hiçe sayılarak, dışarıdan getirilmiş, Boğaziçi Üniversitesinde takımı dahi olmayan bireylerin imzasıyla kurumumuza dayatılan bu hayati kararların içeriğini ve muhtemel sonuçlarını tekrar vurgulamak isteriz:

11 Mayıs senatosunda gayrimeşru yinelenmiş oylar yardımıyla ve kuruma yabancı, taşıma takımların oluşturduğu çoğunluk aracılığıyla, üniversitemizin akademik yönetişim unsurlarına büyük hasarlar veren, siyasi kadrolaşmanın önünü açan kararlar alındı. Boğaziçi Üniversitesi atama ve yükseltme kriterlerinde; üniversite istihdam süreçlerinde ve üniversite şuralarına dair toplantı yöntem ve temellerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Tıpkı oturumda, bir Üniversite İdare Konseyi üyesi, misyon müddeti dolmadan, hakkında rastgele bir soruşturma yahut komite incelemesi yürütülmeden, keyfî, mesnetsiz ve hukuk dışı bir kararla misyonundan alındı. Bu sayede Naci İnci idaresi, bu üst idari heyette üniversite iradesi ve unsurlarını temsil eden bir oydan daha kurtulmuş oldu.

Bu kararlarla kayyım idaresi, evvelki periyotlarda Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde tanımlanmış ve legal senatomuz tarafından kabul edilmiş temel akademik unsurları yok saydığını, Boğaziçi Üniversitesinin iştirakçi ve demokratik yönetişim modelini lağvetmeyi amaçladığını ve liyakat temelli, şeffaf istihdam süreçlerine son vereceğini kesin ve kesin olarak ilan etmiş oldu. Tekrar ediyoruz: Üniversiteyi temsil etmekten uzak olan senatonun bu teşebbüsü, yerleştirilmiş takımların vesayeti üzerinden kurum iradesine karşı yapılmış bir darbe kararındadır. Gayrimeşru çoğunluğun aldığı bu kararlarla, kayırmacılığın ve siyasi kadrolaşmanın önünün açılması, Boğaziçi Üniversitesinin nitelikli bir kamu üniversitesi olma özelliğinin yok edilerek vasatlaştırılması ve değersizleştirilmesi hedeflenmekte. 51 yıllık emekle Türkiyenin ve dünyanın seçkin araştırma üniversitelerinden biri olmayı başarmış Boğaziçi Üniversitesinin vasıfsız takımlara açılması, keyfî, merkeziyetçi ve otoriter bir idari çerçeveye hapsedilmesi, ülkemizdeki başarılı öğrencilerin nitelikli eğitim haklarının ellerinden alınmasıyla sonuçlanacak, ağır kamu ziyanına yol açacak kasıtlı ve can alıcı bir müdahaledir. Bu yıkıcı teşebbüslere karşı hukuk çerçevesinde vermekte olduğumuz gayrete birebir kararlılıkla devam edeceğiz.

Aksiyonlarımız, yükseköğretimin geleceği konusundaki çalışmalarımız ve hukuk uğraşımız üzerinden lisana getirdiğimiz talepler, kurumumuza has, özel yahut ayrıcalıklı bir pozisyon beklentisi içermiyor. Talebimiz, tüm Türkiye üniversiteleri için anayasamızca garanti altına alınmış akademik özerklik prensipleri çerçevesinde, şeffaflık ve hesap verebilirlik temellerine dayalı demokratik bir idari sistemin tesis edilmesi, akademik liyakat ve mükemmeliyet prensiplerine uygun bir yükseköğretim modelinin geliştirilmesidir.

Her hafta olduğu üzere süregiden hukuksuzluklara dair yaptığımız davetimizi yineliyoruz:

Üniversitedeki gayrimeşru uygulamalar bir an evvel sona ermelidir. Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanları, enstitü müdürleri ve yüksek okul müdürü seçimle misyona gelmeli ve seçilmiş konseylerle denetlenebilmelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz ve haksızca işlerine son verilen dekanlarımız bir an evvel vazifelerine iade edilmelidir. Atama ve yükseltme kriterleri hiçe sayılarak, kısım ve fakültelerin onayı alınmadan, zirveden inme kararlarla yapılan tüm atamalar gayrimeşrudur, geri alınmalıdır. İşlevsizleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve Cinsel Tacizi Tedbire Koordinatörlüğü işinin ehli çalışanlarıyla birlikte bir an evvel tekrar aktif hâle getirilmelidir. Naci İnci ve idaresi ile bugüne kadar hukuksuzca takımlaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz. Fakülte ve kısım kararları yok sayılarak işine son verilen ve dersleri iptal edilen meslektaşlarımızın haksızca uzaklaştırıldıkları işlerine iade edilmelerini, ayrıyeten öğrencilerimiz, akademik ve idari çalışanımız hakkında mesnetsiz münasebetlerle açılmış tüm disiplin soruşturmalarının geri alınmasını bir defa daha talep ediyoruz. Üniversitemizi yılmadan ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Türkiye’de özgür, özerk ve iştirakçi prensiplere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar,

Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.