Çocukla uyumak doğru mu?

Çocukla uyumak doğru mu?

Çocuğun ebeveynlerinden ayrı olarak kendi yatağında uyuması bağımsız birey olma adına atılan ilk ve önemli bir adımdır. Ebeveynleriyle aynı yatakta uyuyan çocuk onlardan duygusal olarak...

Tükenmişlik sendromu mu depresyon mu

Tükenmişlik sendromu mu depresyon mu

BELİRTİLERİ ÜÇE AYRILIR Tükenmişlik sendromunun başlıca semptomları fiziksel, psikolojik ve davranışsal olmak üzere üçe ayrılır. Fiziksel belirtiler: Mide ağrısı, baş ağrısı, enerji eksikliği, uyku bozukluğu, güçsüzlük,...