Türk mitolojisinde Gün Ana ne demek?

Türk ve Altay mitolojisinde Güneş Tanrıçası. Kün Ana veya Güneş (Küneş) Ana olarak bilinir. Gün Ana’ya bazen Yaşık Ana da denir.

Moğollar Nar (Nara) Ece derler.

AltayTürkleri’nin Tengricilik inancında güneş ile birlikte Gök Âlemi’nin en yüksek katında oturan, güneş tanrıçası olarak görülebilecek kutsal bir varlıktır.

Türklerle de bağlantılı bazı ön Asya kültürlerinde dişil olarak algılanmıştır.

Gün Ana ise daha üstte, gökyüzünün yedinci katında olduğuna inanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx